การยื่นขอ Work Perm...
 
Уведомления
Очистить все
การยื่นขอ Work Permit
การยื่นขอ Work Permit
Группа: Зарегистрирован
Присоединился: 2021-10-28
New Member

Обо мне

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, การยื่นขอ Work Permit, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับยื่น Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปด้วยกัน  
  
Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว ทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, ตัวอย่างใบอนุญาตทํางาน Work Permit และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit, รับยื่น Work Permit

Местоположение

Род деятельности

รับยื่น work permit
Социальные сети
Активность участников
0
Сообщения на форуме
0
Темы
0
Вопросы
0
Ответы
0
Комментарии к вопросам
0
Лайк
0
Полученные одобрения
0/10
Рейтинг
0
Записи блога
0
Комментарии блога
Поделиться: